Specialister inom kvalitativa va-lösningar

Smartare Infrastruktur

Kundlöftet ”smartare infrastruktur” innebär att våra innovativa lösningar är viktiga och efterfrågade byggstenar i det långsiktiga samhällsbyggandet.

Vi bidrar till att vår infrastruktur blir både mer hållbar och smartare. Som ledande rådgivare och branschstyrande inom va-lösningar i betong svarar vi upp mot kundernas behov av nytänkande inom va-lösningar. Det innebär att vi möter samhällets krav på kvalitativ infrastruktur. Vår expertis sträcker sig från pumpstationer till avskiljare och allt däremellan. Om du har några frågor är vi alltid endast ett samtal bort. Välkommen till MEAG-Va system.

Aktuellt

Information gällande Corona virus

I dagsläget, onsdag 18 augusti, står vi väl rustade för att möta eventuella effekter av virusspridningen. Det är än så

Begränsad service under semestern

Begränsad service under semesterveckorna v28-32. Meag är stängt för utlastning v28-31. Vi har helt stängt v30-31. Trevlig sommar!

Nya priser 1 mars 2021

Vi har nu en reviderad prislista gällande från 1 mars 2021. Ladda ned en utskriftsbar prislista här. Det är en

Välj betong

12 goda anledningar att välja betong.

Klimatfärdplan

Meag Va-systems färdplan mot klimatneutrala betongrör och brunnar

Utbildningsfilm

Råd och tips gällande tillverkning av våra produkter.