Specialister inom kvalitativa va-lösningar

Smartare Infrastruktur

Kundlöftet ”smartare infrastruktur” innebär att våra innovativa lösningar är viktiga och efterfrågade byggstenar i det långsiktiga samhällsbyggandet.

Vi bidrar till att vår infrastruktur blir både mer hållbar och smartare.  Som ledande rådgivare och branschstyrande inom va-lösningar i betong svarar vi upp mot kundernas behov av nytänkande inom va-lösningar. Det innebär att vi möter samhällets krav på kvalitativ infrastruktur.

Aktuellt

Information gällande Corona virus

I dagsläget, onsdag 5 maj, står vi väl rustade för att möta eventuella effekter av virusspridningen. Det är än så

Nya priser 1 mars 2021

Vi har nu en reviderad prislista gällande från 1 mars 2021. Ladda ned en utskriftsbar prislista här. Det är en

Förbättrad miljöprofil januari 2021

Vi fortsätter den utslagna vägen enligt vår Färdplan mot koldioxidneutrala va-produkter i betong. I dagsläget har vi nu ca 10

Välj betong

12 goda anledningar att välja betong.

Betongbloggen

Intressanta blogginlägg om våra va-lösningar i betong.

Utbildningsfilm

Råd och tips gällande tillverkning av våra produkter.