aktuellt

covid-19_virus

Information gällande Corona virus

I dagsläget, onsdag 18 augusti, står vi väl rustade för att möta eventuella effekter av virusspridningen. Det är än så länge ingen negativ påverkan på…
Read more
sommar

Begränsad service under semestern

Begränsad service under semesterveckorna v28-32. Meag är stängt för utlastning v28-31. Vi har helt stängt v30-31. Trevlig sommar!
Read more
sid1_nedan_low

Nya priser 1 mars 2021

Vi har nu en reviderad prislista gällande från 1 mars 2021. Ladda ned en utskriftsbar prislista här. Det är en kostnadsuppgång på löner och material…
Read more
bild-insitu-3-nov20-2008x2048

Annons i Cirkulation nr 8 – 2020

Välj betong för att minska transporterna och bidra till miljövänligare va-byggande Vår färdplan mot klimatneutrala va-produkter i betong beskriver planering och resultat av vårt arbete…
Read more
uppsala_magasin_CO2_low

Annons i Cirkulation nr 7 – 2020

Meag Va-systems färdplan mot klimatneutralt va-byggande. Samhället ställer generellt krav på mer hållbart byggande. Inom infrastruktursektorn finns det stor potential att göra förbättringar. Vårt bidrag…
Read more
diagram_fardplan

Färdplan för hållbara va-produkter

Betong består av naturliga material såsom cement från kalksten, sand och grus från krossat berg samt vatten. Vid en livscykelanalys på materialet ser man miljöbelastning…
Read more
material

Materialvalspolicy för va-ledningar

Vi vill bistå med råd till hur man på ett bra sätt beskriver sin kommuns preciserade krav på va-produkter i betong då de ska ingå…
Read more
cirkulation-annons

Annons i Cirkulation nr 4 -2020

Tack för förtroendet och det stora intresset för våra fotrör. Dessa cirkulära rör är inget annat än en stor succé som har lett till att…
Read more
meag-circulation-annons

Annons i Cirkulation nr 3 -2020

Myndigheterna kräver va-lösningar som fungerar länge. Med rör och brunnar i betong uppfylls livslängdskravet med bred marginal. Dessutom utgör de miljöanpassade och täta system som…
Read more