Materialvalspolicyn till de nya kraven på 150 års livslängd

Materialvalspolicyn till de nya kraven på 150 års livslängd

Alla berörda har ett ansvar att anpassa materialvalspolicyn till de nya kraven på 150 års livslängd i va-näten.
Vi måste alla bidra till att det hållbara byggandet upprätthålls i alla led. Det gäller alla involverade aktörer. Vår bestämda uppfattning är att de som påverkar valet av material i va-näten måste prioritera det nya kravet på 150 års livslängd. Betong är miljövänligt och består av enbart naturprodukter, det är säkert, tryggt och håller i ett och ett halvt sekel, minst. Välj betong och bidra till en smartare och hållbarare infrastruktur.

Beställarnas ansvar för hållbart byggande 

Det krävs kloka val och kloka investeringar i va-näten. Tänk hållbart, och tänk 150 års livslängd när du påverkar materialvalet i va-näten. Betong klarar kraven på 150 års funktion i va-lösningarna. Betong är också skonsamt mot miljön och dessutom ett kostnadseffektivt material. Ta ditt ansvar och välj rätt material ur er materialvalspolicy, det kommer generationer tacka dig för.

Projektörens ansvar vid projektering

Det ska vara enkelt att projektera va-näten. Betongrör och betongbrunnar är lätta att föreskriva, både till att hitta rätt hållfasthet kopplat till arbetsutförande med jordar och packning samt att få god hydraulik för att åstadkomma tillräckligt fall för självrensning längs hela sträckan. Föreskriv ett tryggt och beständigt material som klarar de nya kraven på va-näten med en livslängd på 150 år minst. Våra va-lösningar är objektsanpassade och bidrar till att skapa smartare och säkrare infrastruktur. Välj betong för bästa projektering.

Entreprenörens ansvar att följa bygghandlingarna 

Betong är lätt att lägga eftersom materialet erbjuder ergonomiska fördelar vid ledningsbyggande. Bra arbetsmiljö, enkel kontroll och bra totalekonomi är tungt vägande skäl till att välja detta material i va-näten. Andra fördelar är att betong har en livslängd på 150 år minst och är skonsam mot miljön vilket bidrar till smartare infrastruktur. Det lönar sig att välja betong.

 

  • Livslängden är 150 år, minst
  • Säkert och tryggt i hållbart byggande
  • Kostnadseffektivt material
  • Miljövänligt och lätt att projektera
  • Bra arbetsmiljö

 

Vi är specialisten på va-lösningar i betong 

Vi har decenniers erfarenhet av att skapa och leverera kvalitativa va-lösningar. Vi hjälper yrkeskunderna att skapa goda förutsättningar och att välja lösningar i betong. Det gagnar vår infrastruktur och miljön. Vi är partner till yrkeskunderna i Mellansverige.

Sammanfattning

Behoven kommer att bli stora att byta ut gamla, skadade och läckande ledningar. De nya kraven från lednings-ägarna innebär att va-lösningarna från och med nu ska ha en livslängd på 150 år. Det vilar ett stort ansvar på de aktörer som påverkar valet av material i va-näten. Beställare, projektörer och entreprenörer måste göra kloka val som är hållbara och uppfyller de nya kraven. Betong är miljövänligt och kostnadseffektivt samt har en livslängd på minst 150 år.

 

Välj betong som material så bidrar du till smartare infrastruktur.

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 12 februari 2019