Annons i Cirkulation nr 3 -2020

Annons i Cirkulation nr 3 -2020

Myndigheterna kräver va-lösningar som fungerar länge. Med rör och brunnar i betong uppfylls livslängdskravet med bred marginal. Dessutom utgör de miljöanpassade och täta system som är enkla att installera.

I spillvattensystem håller betongprodukterna i mer än 150 år, för dagvatten ännu längre. Fordonstvättar behöver stora vattenvolymer som säkrar lång uppehållstid och bra rening av slam och avfettningsmedel. Oömma stående betongtankar används ofta eftersom de tål tung trafik och reducerar uppflytningsrisk. Bilden visar installation av en OKQ8-tvätt på ca 50 m3 våtvolym som genomförs av tvättleverantören Constant Clean. Vi har lösningarna som säkerställer tryggare och smartare infrastruktur.

Ladda ner hela annonsen: Annons Cirkulation nr-3

Att välja betong i va-lösningarna innebär att välja ett material som långsiktigt sätter miljöhänsyn och hållbart byggande i fokus.