Annons i Cirkulation nr 7 – 2020

Annons i Cirkulation nr 7 – 2020

Meag Va-systems färdplan mot klimatneutralt va-byggande.

Samhället ställer generellt krav på mer hållbart byggande. Inom infrastruktursektorn finns det stor potential att göra förbättringar. Vårt bidrag till va-branschen är att på sikt kunna erbjuda klimatneutrala produkter med mycket lång livslängd. Dessutom ger vi råd om hur du smartast använder dessa ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi strävar efter att bli klimatneutrala och har redan idag klimatsmart betong. Vi tillverkar produkter med reducerade koldioxidutsläpp för hållbara lösningar i va-näten och vi rekommenderar att fossila material undviks. Med hänsyn till klimathoten har vi i samarbete med cementindustrin modifierat alla våra produkter och recept utan att ge avkall på hållfasthet och beständighet.

I vår färdplan finns dessutom redan en nedladdningsbar materialvalspolicy på vår hemsida. Den ger exempel på tips och beskrivningar på hur du som ansvarig ska kunna utforma din policy och den innehåller även föreskrifter för klimatförbättrande åtgärder.

Vår färdplan har som mål att vi ska vara klimatneutrala före 2030.

Gå in under ladda ner och läs mer om vår färdplan och se vårt förslag till projekteringspolicy samt exempel på materialvalspolicy med betong.

Ladda ner hela annonsen: Meag_Cirkulation_nr7-20