Annons i Cirkulation nr 8 – 2020

Annons i Cirkulation nr 8 – 2020

Välj betong för att minska transporterna och bidra till miljövänligare va-byggande

Vår färdplan mot klimatneutrala va-produkter i betong beskriver planering och resultat av vårt arbete för ett hållbart va-byggande. Vi kan direkt påverka miljöbelastningen vid tillverkning av produkter, men däremot inte hur de används på arbetsplatsen. Nu bjuder vi in beställare, projektörer och entreprenörer att vara delaktiga i vår strävan att skapa ett miljövänligare va-byggande.

Ett bra råd är att undersöka och utnyttja förutsättningar för att använda uppgrävda massor i kringfyllning och återfyllning. Det ger färre lastbilstransporter till grusupplag och deponier och en avsevärd minskning av koldioxidutsläppen. Då det gäller våra produkter i klimatförbättrad betong har de tillverkats sedan 2010 när vi reducerade utsläppen med cirka 12 procent genom byte av cementtyp.

Vi arbetar aktivt för fortsatt minskning av växthusgaser med målet att erbjuda klimatneutrala produkter år 2030. Så föreskriv i er materialvalspolicy att klimatförbättrad betong ska användas för att bidra till minskade koldioxidutsläpp

Se hela annonsen nedan

Cirkulation_nr8-20