Annons i Cirkulation nr 8, 2021

Annons i Cirkulation nr 8, 2021

Vägen till att bli klimatneutrala senast 2030 går via vår färdplan som beskriver hur vi ska anpassa och utveckla våra lösningar och produkter enligt de nya miljökraven.

Här följer vi vår branschförening Svensk Betongs mål och vision. Det innebär bland annat att vi använder klimatanpassad armering och att vi energieffektiviserar alla våra fabrikslokaler. Myndigheterna kräver va-lösningar som har lång livslängd och är rätt miljöanpassade. Betongprodukter håller i 150 år minst, och de anpassas successivt till att bli mer klimatneutrala.

Smartare infrastruktur innebär för oss att vi möter samhällets krav på kvalitativt byggande. Vi är ett branschledande företag med specialistkompetens inom va-lösningar i betong. Rådgivning på plats och arbetet med att klimatneutralisera våra produkter är utmärkande för oss. Smarta och anpassningsbara betongprodukter är vårt kännetecken. Några av betongens fördelar för infrastrukturen är: lång livslängd, den är skonsam för miljön, ger bra arbetsmiljö med enkel hantering och den ligger still i jorden vilket innebär minskad risk för sättning och uppflytning. Dessutom är materialet en säker investering för framtiden som även ger den bästa totalekonomin.

Innovativa lösningar erbjuder vi direkt ute på arbetsplatserna. Via rådgivning i ett tidigt skede och med ett starkt engagemang ger vi vägledning som leder till smarta lösningar med anpassade prefabricerade betongprodukter. Kunden ska känna sig trygg med oss som partnern som insiktsfullt och kompetent når önskat slutresultat. Ute på arbetsplatserna erbjuder vi lösningar och utbildning. Det kan handla om hur man löser aktuella behov i olika byggsituationer eller andra utbildningsbehov på plats. Exempelvis hur man lägger rör, hur man monterar en brunn eller hur man bygger en rörledning. Utbildningarna genomförs av våra specialister inom respektive kompetensområde.

Kontakta Meag Va-system, en engagerad partner och branschens enda specialist på va-lösningar i betong, så berättar vi mer om det smarta med att välja betong.

Läs mer om vår färdplan och se exempel på materialvalspolicy för betong här