Author: meag va-system

  • Home
  • Author: meag va-system

Annons i Cirkulation nr 8, 2021

Vägen till att bli klimatneutrala senast 2030 går via vår färdplan som beskriver hur vi ska anpassa och utveckla våra lösningar och produkter enligt de nya miljökraven. Här följer vi vår branschförening Svensk Betongs mål och vision. Det innebär bland annat att vi använder klimatanpassad armering och att vi energieffektiviserar alla våra fabrikslokaler. Myndigheterna kräver […]
Read More

MEAG blir en del av S:t Eriks

S:t Eriks förvärvar MEAG VA-System AB 2021-10-21: S:t Eriks har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i MEAG VA-System AB, en ledande producent och leverantör av VA-lösningar i betong. Meag kommer att drivas som ett separat bolag inom S:t Eriks-koncernen med nuvarande VD Mårten Bladh som fortsatt ansvarig.
Read More

Skräddarsydda pumpstationer

På Meag erbjuder vi personlig service, och med hjälp av våra kunniga specialister med lång erfarenhet skräddarsyr vi pumpstationer efter kundens behov. I samarbete med Xylem fortsätter vi leverera pumpstationer runt om i landet. Vill ni veta mer om våra pumpstationer? Kontakta våra pumpstationssäljare, www.meag.se
Read More

Nya priser 1 mars 2021

Vi har nu en reviderad prislista gällande från 1 mars 2021. Ladda ned en utskriftsbar prislista här. Det är en kostnadsuppgång på löner och material som påverkar oss att höja med 3% på betongvaror och 7% på gjutjärnsbetäckningar. Vi fortsätter vår Färdplan mot koldioxidneutrala produkter genom att öka andelen produkter med Miljöcement samt utbyte av […]
Read More
Brunnsdel i mijöcement

Förbättrad miljöprofil januari 2021

Vi fortsätter den utslagna vägen enligt vår Färdplan mot koldioxidneutrala va-produkter i betong. I dagsläget har vi nu ca 10 % av våra standardprodukter tillverkade med ett miljöcement som har kapat koldioxidutsläppen med ca 33% jmf med läget för 10 år sedan! Cementet är av typ CEM IIB med ca 35% granulerad masugnsslagg som ersatt […]
Read More

Föreskriv betongrör – hållbart och enkelt

Nya krav gäller för va-nätens livslängd. De ska hålla i 150 år eller mer, vilket innebär att valet av material i ledningarna blir avgörande. Välj betong i VA-näten för optimal funktion och hållbarhet. Förslag till materialvalspolicy Det är lätt att projektera och bygga med betongrör och betongbrunnar och vi vill ge stöd och förslag på […]
Read More