Kategori: Aktuellt

Nya priser 1 mars 2021

Vi har nu en reviderad prislista gällande från 1 mars 2021. Ladda ned en utskriftsbar prislista här. Det är en kostnadsuppgång på löner och material som påverkar oss att höja med 3% på betongvaror och 7% på gjutjärnsbetäckningar. Vi fortsätter vår Färdplan mot koldioxidneutrala produkter genom att öka andelen produkter med Miljöcement samt utbyte av […]
Read More