Kategori: Betongbloggen

Brunnsdel i mijöcement

Förbättrad miljöprofil januari 2021

Vi fortsätter den utslagna vägen enligt vår Färdplan mot koldioxidneutrala va-produkter i betong. I dagsläget har vi nu ca 10 % av våra standardprodukter tillverkade med ett miljöcement som har kapat koldioxidutsläppen med ca 33% jmf med läget för 10 år sedan! Cementet är av typ CEM IIB med ca 35% granulerad masugnsslagg som ersatt […]
Read More

Föreskriv betongrör – hållbart och enkelt

Nya krav gäller för va-nätens livslängd. De ska hålla i 150 år eller mer, vilket innebär att valet av material i ledningarna blir avgörande. Välj betong i VA-näten för optimal funktion och hållbarhet. Förslag till materialvalspolicy Det är lätt att projektera och bygga med betongrör och betongbrunnar och vi vill ge stöd och förslag på […]
Read More