Kategori: Betongbloggen

Föreskriv betongrör – hållbart och enkelt

Nya krav gäller för va-nätens livslängd. De ska hålla i 150 år eller mer, vilket innebär att valet av material i ledningarna blir avgörande. Välj betong i VA-näten för optimal funktion och hållbarhet. Förslag till materialvalspolicy Det är lätt att projektera och bygga med betongrör och betongbrunnar och vi vill ge stöd och förslag på […]
Read More