Därför ska du inte välja kortsiktiga och snabba lösningar i va-näten

  • Home
  • Betongbloggen
  • Därför ska du inte välja kortsiktiga och snabba lösningar i va-näten

Därför ska du inte välja kortsiktiga och snabba lösningar i va-näten

Va-systemen utsätts för stora påfrestningar i form av ökade regnmängder och extremväder.

Resultatet ser vi tydligt med stora behov av att förstärka och bygga ut dagvatten- och kombinerade spillvattensystem. Jag är övertygad om att vi inte har råd att chansa med snabba och kortsiktiga lösningar utan måste investera klokt och använda rätt material. Det är lätt att inse fördelarna med betong som är tryggt och säkert med en livslängd på minst 150 år. Materialet klarar de nya kraven på va-näten och innebär en ansvarsfull och smart investering för att säkra ledningarna för framtiden.

 

Beständiga va-system kräver fokus på hållbarhet och funktion 

Nyligen kom en varning från Svenskt Vatten om sårbarheten i våra system. Vattenledningar som läcker ut 20% av vattnet och brister i avloppsledningar samt en skrämmande låg takt i utbytandet av ledningarna. Detta är ingen nyhet för kommunernas och va-förbundens ansvariga. Nu gäller det att sätta hållbarhet och funktion i centrum när nya ledningar ska installeras. Nya krav från ledningsägarna innebär att va-nätens livslängd ska vara 150 år. Det klarar man med betong, och mer därtill.

Ta ditt ansvar för långsiktighet och kostnadseffektivitet

Se till att avsätta rätt investeringar och mer resurser för att säkra hållbarhet och funktion. Höga krav måste ställas redan under upphandlingen för att de nya ledningarna ska vara kvalitativa och svara upp mot nya krav. Utan att det blir dyrare eller mer tidskrävande. Riskerna med att välja kortsiktiga och snabba lösningar är uppenbara, det ger inga långsiktigt hållbara och säkra lösningar för va-målen. Betong är ett kostnadseffektivt material som klarar de nya villkoren och har lösningar för ett extremare väder.

Fördelen med att välja betong

  • Miljövänligt material i hållbart byggande
  • Bra funktion
  • Kostnadseffektivt
  • Hög beständighet
  • Håller i 150 år, minst

Vi är specialisten på va-lösningar i betong som bidrar till smartare infrastruktur

Meag Va-system har en stark position på marknaden med ett tydligt kundlöfte som innebär att vi verkar för en ”smartare infrastruktur”. Som ledande rådgivare och branschstyrande svarar vi upp   mot kundernas behov av nytänkande. Vi har decenniers erfarenhet av att skapa och leverera kvalitativa va-lösningar. Vi är partnern som hjälper yrkeskunderna i Mellansverige att välja lösningar i betong som gagnar miljön.

Sammanfattning

Klimatet förändras och det innebär stora påfrestningar på va-näten. Systemen är slitna, gamla och de kräver ökade underhållsåtgärder. Kommunerna måste vara förberedda på detta och anpassa sin materialvalspolicy till de nya kraven på 150 års livslängd. Jag anser att de som är ansvariga måste tidigt i upphandlingarna göra kloka val och ställa höga krav på projektering, utförande och de nya ledningarna. Hållbarhet och funktion är de mest centrala begreppen för att nå va-målen. Betong svarar upp mot de nya kraven på kvalitet och är också ett kostnadseffektivt material.

 

Undvik kortsiktiga, snabba och osäkra lösningar och fokusera på kloka och genomtänkta val, och välj betong i va-näten.

 

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 30 april 2019