Därför ska du välja betong i va-lösningarna

Därför ska du välja betong i va-lösningarna

Stefan Karvonen/ Affärschef, Meag Va-system/ 9 januari 2019. Jag anser att naturmaterialet betong är det givna valet i va-lösningarna. Det påståendet baseras på att materialet enbart består av produkter från naturen. I det moderna byggandet klarar det kraven på hållbarhet och lång livslängd på minst 150 år. Med Betong i va-lösningarna får du ett mer ansvarsfullt slutresultat. Att välja betong är att satsa på smartare infrastruktur och underlätta för miljön.

Exempel på fördelar med att välja betong

  • Miljövänligt material i hållbart byggande
  • Kostnadseffektivt
  • Hög beständighet
  • Säkert och tryggt
  • Håller i 150 år minst

Kommunernas ansvar för hållbart byggande 
Vi överöses dagligen med information om klimatförändringar och hot mot vår miljö. Våra politiker måste tydligare agera i denna viktiga fråga och kräva att våra kommuner investerar i hållbara va-lösningar. Lösningar som svarar upp mot samhällets nya krav på va-näten. Jag anser att beställare inte minst i kommunerna måste fokusera på miljösäkerhet och samhällsansvar när det gäller att välja material. Det handlar om vår vardag nu och i framtiden och förmågan att leverera kvalitativa va-tjänster för generationer framåt. Men materialvalen måste göras nu. Prioriteringarna måste fokusera på hållbarhet och långsiktiga va-lösningar där inte bara ekonomin tillåts vara det dominerande argumentet som styr valet.

Våra va-lösningar i betong bidrar till smartare infrastruktur
Meag Va-system har en stark position på marknaden med ett tydligt kundlöfte som innebär att vi bidrar till att skapa ”smartare infrastruktur”. Våra innovativa lösningar är viktiga byggstenar i det långsiktiga samhällsbyggandet. De bidrar till att infrastrukturen blir mindre miljöbelastande och mer smart. Som ledande rådgivare och branschstyrande svarar vi upp mot kundernas behov av nytänkande. Vi möter redan de nya kraven på kvalitet och hållbarhet i va-lösningarna.

Meag Va-system är specialisten på va-lösningar i betong
Vi har decenniers erfarenhet av att skapa och   leverera kvalitativa va-lösningar. Vi hjälper yrkeskunderna att skapa goda förutsättningar och att välja lösningar i betong. Det gagnar vår infrastruktur och miljön. Vi är partner till yrkeskunderna i Mellansverige.

Sammanfattning
Att välja material i va-lösningarna innebär att kräva att hållbarhet och lång livslängd prioriteras vilket är ett måste i det moderna samhällsbyggandet. För att bidra till en infrastruktur som bygger  på dessa prioriteringar är det avgörande att beställarna av material i lösningarna är konsekventa i sina val. Betong är ett material som är lågt miljöbelastande och som håller i 150 år minst. Därför ska du välja betong i va-lösningarna.

Vi är specialisten som ger yrkeskunderna råd, utbildning och bistår dem med produkter till lösningarna.