Färdplan för hållbara va-produkter

Färdplan för hållbara va-produkter

Betong består av naturliga material såsom cement från kalksten, sand och grus från krossat berg samt vatten. Vid en livscykelanalys på materialet ser man miljöbelastning som uppstår i olika delar av tillverkningen. Vi har påbörjat redovisning av våra produkter för va-byggande med hjälp av standardiserade verktyg för framtagande av sk. EPD, Environmental Product Declaration. Se vårt underlag för miljödeklarationen på armerade Alfa Rör DN 800 här.

Vi arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen

År 2009 minskade vi CO2-utsläppen med ca 12% genom byte till ett cement med ca 15% andel slagg. Vi är nu beredd att ta nästa steg i miljöarbetet. Läs vår färdplan mot ett koldioxidneutralt betongmaterial år 2030 här