Förbättrad miljöprofil januari 2021

Brunnsdel i mijöcement

Förbättrad miljöprofil januari 2021

Vi fortsätter den utslagna vägen enligt vår Färdplan mot koldioxidneutrala va-produkter i betong.

I dagsläget har vi nu ca 10 % av våra standardprodukter tillverkade med ett miljöcement som har kapat koldioxidutsläppen med ca 33% jmf med läget för 10 år sedan! Cementet är av typ CEM IIB med ca 35% granulerad masugnsslagg som ersatt konventionell portlandcement.

Den bättre miljöprofilen erbjuder vi på en del brunnsämnen som ingår i främst nedstigningsbrunnar så detta berör de flesta projekt vi levererar ut till kommunerna.

Vi fortsätter se på möjligheterna att ta fler produkter under detta halvår även om det kräver noggranna härdningsbetingelser och silokapacitet för specialcement.

Utöver cementbytet har vi även påbörjat utfasning av dieseldrivna lagertruckar. Här har vi nyligen införskaffat 2 st batteridrivna truckar och det återstår då 11 st truckar vid våra 4 fabriker att ersätta. Lägre CO2-utsläpp men också bättre arbetsmiljö.