Föreskriv betongrör – hållbart och enkelt

Föreskriv betongrör – hållbart och enkelt

Nya krav gäller för va-nätens livslängd. De ska hålla i 150 år eller mer, vilket innebär att valet av material i ledningarna blir avgörande. Välj betong i VA-näten för optimal funktion och hållbarhet.

Förslag till materialvalspolicy

Det är lätt att projektera och bygga med betongrör och betongbrunnar och vi vill ge stöd och förslag på föreskrivstexter så att rätt produkt kan väljas vid rätt tillfälle.

Kraven på 150 års livslängd i va-näten styr

Våra va-nät ska klara att hålla och fungera i 150 år enligt nya direktiv från ledningsägarna. Det ställer bl.a. krav på rörmaterialet och på de som påverkar valet av material i va-näten. Betong är ett modernt material som utvecklas och förbättras kontinuerligt och uppfyller de nya villkoren.

Gör ett aktivt val som ledningsägare och projektör och skriv in betong som prioriterat rörmaterial i er policy eller i ert va-projekt.

 

Ladda ner: Materialsvalpolicy för va-ledning och avloppsbrunnar