Företaget

Vi är engagerade specialister inom va-lösningar i betong som erbjuder rådgivning och kvalitativa produkter

Specialister

Vi är ett branschledande familjeföretag med anor, som har en företagskultur präglad av öppenhet och frihet under ansvar. Honnörsorden hos oss är engagemang, yrkesstolthet och samhällsnytta.


Vi stärks dagligen i vår övertygelse om att betong blir ännu mer prioriterat som material i kvalitativt byggande. Senast 2020 ska betong vara med i alla kommuners materialvalspolicy. Det är vårt mål.

På vår marknad har vi fyra fabriker för tillverkning av betongprodukter som ingår i va-lösningarna.

Yrkeskundernas partner

Vi är ett branschledande familjeföretag med anor, som har en företagskultur präglad av öppenhet och frihet under ansvar. Honnörsorden hos oss är engagemang, yrkesstolthet och samhällsnytta.

Tidigt i uppdragen ger vi råd och vägledning för att nå optimalt resultat. Innovativa och högkvalitativa produkter tas fram utifrån kundernas behov.

Vi lagerför våra prefabricerade varor tillsammans med andra objektspecifika produkter från varumärket ALFA RÖR. Vi levererar direkt från våra fabriker till kunderna och ger vid behov rekommendationer och utbildning på plats.