Info VA branschen

  • Home
  • Info VA branschen

Arbete pågår på sidan

Här kan ni hitta information om lösningar och produkter från andra länder samt artiklar och forskningsrapporter från va-branschen i stort.

Information från Amerikanska Betongrörföreningen​

  1. Minskad risk med betongrör, 2009
  2. ePipe-011-TX-Fish-Hatchery-2019

Information från Brittiska Betongrörföreningen

  1. Info om livslängd på betongrör, 2012
  2. ServicelifeofConcretePipelines

Artiklar, debattinlägg va-branschen

  1. Kommuner, börja planera för mera VA
  2. Dagens samhälle 2019-12-05

Forskningsrapporter, provningar etc