Information gällande Corona virus

Information gällande Corona virus

I dagsläget, måndag 10 juli , står vi väl rustade för att möta eventuella effekter av virusspridningen. Det är än så länge ingen negativ påverkan på vår förmåga att producera och leverera produkter och tjänster.

Vi har fabriker på 4 orter samt minst 2 alternativ på underleverantörer för de kritiska insats- och handelsprodukterna som säkrar vår leveranskapacitet.Vi vill ändå flagga för att vi kan drabbas av sjukfrånvaro eller materialbrister som kan leda till förlängda leveranstider.

Vi kommer löpande informera om läget här på hemsidan om något inträffar som förändrar vår förmåga att leverera våra produkter och tjänster.

/Ledningen Meag Va-system