Investera rätt och gör smarta materialval i va-näten

Investera rätt och gör smarta materialval i va-näten

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 8 maj 2019

Behoven är stora när det gäller att byta ut gamla och slitna va-system. Nya måste ersätta de gamla för att trygga funktion och livslängd. Här krävs investeringar, rätt investeringar som uppfyller de nya kraven på 150 års livslängd. Jag uppmanar dig som är ansvarig för materialval att satsa rätt från början, var smart och investera i betong i va-näten. Det borgar för kvalitet och säkrar livslängden i det hållbara byggandet.

 

Investera i framtiden 

Du som påverkar valet av material i de nya va-näten måste tänka långsiktigt, riktigt långsiktigt. De beslut som du tar nu om va-investeringar ska fungera för flera  nya generationer framöver. Välj ett hållbart och säkert material som aktivt bidrar till vi får en smartare infrastruktur. Tänk kvalitet som håller länge.

Ta ditt ansvar och gör smarta val

Nu gäller det att vara lyhörd och smart och göra val som bäst gagnar vår infrastruktur och dess invånare. Fokus vid valet bör ligga på funktion och hållbarhet. Väljer du smart och professionellt så kommer generationer tacka dig. Va- och vatten-frågorna är redan högprioriterade i samhället, och än mer kommer de att bli med förtätningen i städerna och den ökade klimatpåverkan.

Plusvärden hos betong

  • Håller i 150 år, minst
  • Miljövänligt material i hållbart byggande
  • Bra funktion

Meag Va-system är specialisten på va-lösningar i betong 

Meag Va-systems starka position på marknaden bygger på vårt kundlöfte att vi som partner verkar för en ”smartare infrastruktur”.

Sammanfattning

Då det är dags att ersätta bristfälliga ledningar ska du välja nya som tryggar funktion och 150 års livslängd. Det kräver väl genomtänkta och säkra investeringar i nya lösningar som säkrar generationer framöver. Som är ansvarig för materialval i det hållbara byggandet gäller det att du gör smarta val och investerar i betong i va-näten.

 

Meag Va-system har decenniers erfarenhet som ledande rådgivare och leverantör av kvalitativa va-lösningar åt yrkeskunderna i Mellansverige.