Klimatfärdplan

Brunnsdel i mijöcement

Förbättrad miljöprofil januari 2021

Vi fortsätter den utslagna vägen enligt vår Färdplan mot koldioxidneutrala va-produkter i betong. I dagsläget har vi nu ca 10 % av våra standardprodukter tillverkade…
Read more
cirkulation-annons

Föreskriv betongrör – hållbart och enkelt

Nya krav gäller för va-nätens livslängd. De ska hålla i 150 år eller mer, vilket innebär att valet av material i ledningarna blir avgörande. Välj…
Read more
kringfyll_low2-e1567001459988

Va-näten ska ha 150 års livslängd i det rationella byggandet

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 4 maj 2020 Nya krav gäller för va-nätens livslängd. De ska hålla i 150 år eller mer, vilket…
Read more
Riksdagshuset

Vi informerade i Riksdagen om hållbara va-system

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 27 november 2019 Meag Va-system i Riksdagen! Vi var med och arrangerade Riksdagshearing för hållbart byggande av va-nät …
Read more
va-losningar-meagva-system

Så bidrar betong i va-lösningarna till smartare infrastruktur

Stefan Karvonen/ Affärschef, Meag Va-system/ 12 november 2018. De nya kraven på hållbarhet i ledningsnäten innebär att va-näten ska hålla i 150 år minst. Dessa…
Read more
investering

Investera rätt och gör smarta materialval i va-näten

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 8 maj 2019 Behoven är stora när det gäller att byta ut gamla och slitna va-system. Nya måste…
Read more
meag

Därför ska du inte välja kortsiktiga och snabba lösningar i va-näten

Va-systemen utsätts för stora påfrestningar i form av ökade regnmängder och extremväder. Resultatet ser vi tydligt med stora behov av att förstärka och bygga ut…
Read more
investering

Materialvalspolicyn till de nya kraven på 150 års livslängd

Alla berörda har ett ansvar att anpassa materialvalspolicyn till de nya kraven på 150 års livslängd i va-näten. Vi måste alla bidra till att det hållbara…
Read more
cirkulation

Därför ska du välja betong i va-lösningarna

Stefan Karvonen/ Affärschef, Meag Va-system/ 9 januari 2019. Jag anser att naturmaterialet betong är det givna valet i va-lösningarna. Det påståendet baseras på att materialet…
Read more