Ladda ner

Här kan ni ladda ner samtliga häften Mer information hämtas hem från Alfa Rör / Ladda ner. Har ni inte Adobe Reader så kan ni ladda ned det här.

Vill du ladda ner förslag till Materialvalspolicy?

Arbete med ama-texter som anpassas till AMA Anläggning 20 finns nu att ladda ned under rubrik Projektering nedan. 
Du kan ladda ned Materialvalspolicy för betongrör och brunnar för 150 års livslängd här.

Se vår färdplan för koldioxidneutrala va-produkter i betong?

Vi arbetar aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp.
Välj klimatförbättrad betong i dina projekt så får man bästa tillgängliga betongtyp ur ett hållbarhetsperspektiv. Se vår Färdplan här

Se våra produkters EPD (Miljödeklarationer) nedan i menyn Kvalitet, Miljö

 

Ladda ner aktuell prislista

Ladda ner prislista för 2022 här

  1. Bygga med betong (2007)
  2. Projektering (apr 2007)
  3. Arbetsutförande (apr 2007)
  4. Rör och brunnar (juni 2011)
  5. Avskiljaranläggningar (dec 2018)
  6. Enskilda avloppsanläggningar (okt 2012)
  7. Pumpstationer (apr 2012)
Kompletterande produktblad, se Övriga Dokument nedan.