Materialvalspolicy för va-ledningar

Materialvalspolicy för va-ledningar

Vi vill bistå med råd till hur man på ett bra sätt beskriver sin kommuns preciserade krav på va-produkter i betong då de ska ingå i en Materialvalspolicy för va-ledningar och avloppsbrunnar.

Målsättningen 150 års livslängd på va-näten ställer ökade krav på geoteknik, projektering, byggande, material och kontroll. Använd betongrör enligt detta förslag till materialval  så är det goda förutsättningar för ett långt och nästan underhållsfritt nät. Läs, klipp och klistra för inläggning i din kommuns policy.

Förslaget är ett levande dokument och kommer uppdateras löpande så se till att ha senaste versionen i ditt bakgrundsmaterial.

ALFA-Rör Materialvalspolicy