MEAG blir en del av S:t Eriks

MEAG blir en del av S:t Eriks

S:t Eriks förvärvar MEAG VA-System AB

2021-10-21: S:t Eriks har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i MEAG VA-System AB, en ledande producent och leverantör av VA-lösningar i betong. Meag kommer att drivas som ett separat bolag inom S:t Eriks-koncernen med nuvarande VD Mårten Bladh som fortsatt ansvarig.