Nya priser 1 mars 2021

Nya priser 1 mars 2021

Vi har nu en reviderad prislista gällande från 1 mars 2021. Ladda ned en utskriftsbar prislista här.

Det är en kostnadsuppgång på löner och material som påverkar oss att höja med 3% på betongvaror och 7% på gjutjärnsbetäckningar.

Vi fortsätter vår Färdplan mot koldioxidneutrala produkter genom att öka andelen produkter med Miljöcement samt utbyte av dieseltruckar till eldrivna. De 10% produkter som idag tillverkas av miljöcement får ingen ytterligare prishöjning än den generella på 3%. Vi kommer kunna erbjuda fler produkter med klimatförbättrad betong under året och förhoppningsvis till en kostnad som dagens produkter har.