Fettavskiljare & Oljeavskiljare

Alfa Avskiljare och Anläggningar

Inom varumärket ALFA RÖR finns en bred produktgrupp inom avskiljare och anläggningar. Det är Slamavskiljare, ALFA SA, för rening av suspenderat slam hos främst dagvatten.

Gravimetriska Oljeavskiljare i klass I och II enligt SS-EN 858 för spill- och dagvatten, ofta i kombination med slamavskiljare eller med by-pass funktion.
Till oljeavskiljare hör typerna Koalescensoljeavskiljare, ALFA KOAI, för spillvatten och Lamelloljeavskiljare, ALFA LOA, för dagvatten.

Fettavskiljare, ALFA FAI, för markförläggning är utförda enligt SS-EN 1825.

Tungmetallavskiljare, ALFA TA, för främst dagvatten men kan förekomma i fordonstvättar eller verksamheter där man befarar höga metallhalter. ALFA PA, partikelavskiljare, renar finslam och har dokumenterad dimensionering för 80% och 50% reduktion av finslam, där bl.a. partikulära tungmetaller finns.

ALFA Anläggningar är bl.a utjämningsmagasin, ventilbrunnar, vattenåtervinningstankar samt olika kombinationer av tankar och avskiljare. ALFA Slamavskiljare avser rening av hushållsspillvatten, BDT+KL, och med kompletterande reningssteg för fosforrening.

Har du tekniska frågor eller vill veta mer om priser och leverans – kontakta Roger Jansson på 010-455 24 15 eller mail roger.jansson@meag.se

Visar alla 8 resultat