Betongrör och Rördelar

ALFA RÖR är varumärket som står för gummiringstäta va-produkter i betong. De tillverkas enligt den harmoniserade produktstandarden SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Produktkontroll genomförs av 3:e part enligt nivå 2. Rören används till täta självfallsledningar i dag- och spillvattennätet och till vägtrummor.

Användningsområdet (tillåten fyllningshöjd) är enligt Svenskt Vattens Publikation P99, Betongrör för allmänna avloppsledningar, januari 2016.

Rörens hållfasthetsegenskaper beskrivs och föreskrivs med begreppet hållfasthetsklass. Fogarna är tätade med ingjuten (PG) eller medlevererad (MG) gummiprofil i kvalitet EPDM eller SBR enligt SS-EN 681-1.
Våra produkter anpassas efter kundernas behov och har, rätt använt, mycket lång livslängd, minst 150 år.

Visar alla 8 resultat