Pumpstationer

Vi tillverkar pumpstationer för spillvatten eller dagvatten, med eller utan överbyggnad och som med kort varsel kan levereras nyckelfärdiga.

Nära samarbete med pumptillverkare

Vi har nära samarbete med flera olika pumptillverkare. Idag vet vi att det är vanligt att beställaren önskar en pumpsump med Xylem’s självrensande TOP geometri. Dubbla Flygt-pumpar ur N-serien är en beprövad lösning.

Skräddarysdda pumpstationer

Vi kan skräddarsy varje pumpstation efter lokala förutsättningar eller kommunstandarder. Vi arbetar både med dränkbara pumpar, torruppställda pumpar samt tryckstegringsstationer.

Produkter

Nedan finner du vårt urval av produkter och pumplösningar inom vatten och avlopp såsom ALFA Pumpstation och ALFA Compit LTA.

Visar alla 2 resultat