Alfa Dag och Dränvattenbrunn

ALFA Dag- och dränvattenbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock. Brunnen finns med eller utan sandfång och de med sandfång kan vara utförda med utvändigt eller invändigt eftermonterat vattenlås. Brunnarna används för uppsamling och avledning av dagvatten samt vatten från tak- och dräneringsledningar. Vattenlås förhindrar obehaglig lukt från ledningen och att kall luft kommer ned i denna med frysrisk som följd. Vattenlåset förhindrar även flytslam att nå ledningen.
ALFA Dag och dränvattenbrunn DN 400 av betong har PG-fog för överbyggnad och rak överdel som utförs med eller utan perforering. Bottendel finns för plast- eller betongrörsanslutningar och är förberedd för dränrörsanslutning.

Betäckning för dagvatten med galler (A 1) och excentrisk underram medger exakt passform i plan och höjd. Vid beställning: Ange om överdel ska utföras perforerad till dagvatten.