ALFA Fettavskiljare

Användningsområde

ALFA Fettavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong för att avskilja fett från avloppsvatten och finns i utförande med eller utan slamavskiljare. Avskiljaren är avsedd för fettförorenat spillvatten som kommer från exempelvis slakterier, mejerier, glass- och margarinfabriker, restaurangkök och bagerier. ALFA Fettavskiljare är utförda enligt SS-EN 1825.

Produktbeskrivning

ALFA Fettavskiljare finns i nominell storlek (NS) 2-15 vilket normalt motsvarar kapaciteten i l/s. Slamfångets storlek är som standard 100 liter x NS och anpassad för just fettavskiljare till kök. Om fettavskiljaren ämnar att användas för slakteriverksamhet måste däremot slamfånget utökas till 200 x NS. Fettavskiljaren är uppbyggd av betongdelar med MG-fog och avskiljare större än DN 1200 har plan överdel med övergång till DN 1000. Dämpningsskärmar är tillverkade av rostfritt stål. Anslutning för luftningsledning är anpassad för 110 mm plaströr och kan alternativt placeras i överbyggnaden. Genomföring för givarkabel består av 50 mm skarvbart kabelrör.

Extra utrustning:

– Fettnivålarm

– Slamnivålarm

Projektering och arbetsutförande

För att förhindra spridningen av dålig lukt måste fettavskiljaren förses med ett tätt lock. Det skall även alltid finnas en sand- och slamavskiljare före fettavskiljaren. I fallet av en befintlig anläggning där slamavskiljare redan ingår kan fettavskiljare användas som komplement.

Tabell

Symboler AutoCad