ALFA Fettavskiljare

ALFA Fettavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong för att avskilja fett från avloppsvatten och finns i utförande med eller utan slamavskiljare. Avskiljaren är avsedd för fettförorenat spillvatten som kommer från exempelvis slakterier, mejerier,glass- och margarinfabriker, restaurangkök och bagerier.ALFA Fettavskiljare finns i nominell storlek (NS) 2-15 vilket normalt motsvarar kapaciteten i l/s.

ALFA Fettavskiljare är utförda enligt SS-EN 1825.

Tabell

Symboler AutoCad