Alfa Genomtryckningsrör

ALFA Genomtryckningsrör är fogtäta betongrör DN 800 – DN 2000.

Rören har ingen utvändig muff, sk. falsrör, och används till täta ledningar som installeras genom att trycka fram rören genom marken. Vid lämpliga markförhållanden kan därför ledningar anläggas under exempelvis järnvägar och motorvägar utan hinder för trafiken. Genomtryckningsrör utgörs av ALFA Standardrör men med förhöjda skevhetskrav på tryckytor.

Mellanlägg av spånskiva eller oljehärdad hårdboard enligt tryckentreprenörens anvisningar. Rören tillverkas enligt Svensk och Europeisk Standard för Genomtryckningsrör, SS 22 70 00 och SS-EN 1916.

Tabell

Symboler AutoCad