ALFA Koalescensoljeavskiljare, klass I

ALFA Koalescensoljeavskiljare, klass 1, är en effektiv oljeavskiljare vid finfördelad olja.

Avskiljaren är främst avsedd för oljeförorenat spillvatten. Den är särskilt lämplig för avloppsvatten som innehåller dispergerad/finfördelad olja som exempelvis bildas vid högtrycksspolning eller pumpning. Den kan även användas till dagvatten när det ställs höga krav på reningsgrad.

Avskiljaren är utprovad för klass1 enligt SS-EN 858. Avskiljaren finns i nominell storlek (NS) 3-50 vilket motsvarar kapaciteten i l/s för klass 1 vid rening av spill- och dagvatten.

Har du tekniska frågor eller vill veta mer om priser och leverans – kontakta Roger Jansson på 010-455 24 15 eller mail roger.jansson@meag.se