ALFA Pumpstation

Vi tillverkar pumpstationer för spillvatten eller dagvatten, med eller utan överbyggnad och som med kort varsel kan levereras nyckelfärdiga.

I har nära samarbete med flera olika pumptillverkare. Idag vet vi att det är vanligt att beställaren önskar en pumpsump med Xylem’s självrensande TOP geometri. Dubbla Flygt-pumpar ur N-serien är en beprövad lösning. Vi kan skräddarsy varje pumpstation efter lokala förutsättningar eller Kommunstandarder. Vi arbetar både med dränkbara pumpar, torruppställda pumpar samt tryckstegringsstationer.

Kontakta vår säljare Joacim Rastas om du vill veta mer om ALFA Pumpstationer från Meag Va-system. Joacim finns på tel 010-455 24 18 och joacim.rastas@meag.se

Önskar du priser, skicka förfrågan till pumpstation@meag.se

Nedan ser du några bilder som visar vår bredd:

 

1. Spillvattenpumpstation med SVR-betong och utkragande botten mot uppflytning

 

Spillvattenpumpstation med SVR-betong
Spillvattenpumpstation med SVR-betong

 

 

2. Tryckstegringsstation

Tryckstegringsstation
Tryckstegringsstation

 

3. Invallningsstation

Invallningsstation
Invallningsstation

 

4. Stor station, > 1000 l/s.

"Stor

 

5. Teknikrum under mark.

Teknikrum under mark.
Teknikrum under mark.

 

6. Överbyggnader

Överbyggnader
Överbyggnader

 

7.Skräddarsydda speciallösningar

Skräddarsydda speciallösningar.
Skräddarsydda speciallösningar.