Alfa Qmax

Alfa Qmax är fogtäta oarmerade fotrör med ovalt, äggformat tvärsnitt. Det äggformade tvärsnittets fördelar är främst att den lilla radien i botten gör att röret får en bra självrensningsförmåga vid små flöden samtidigt som röret klarar stora flöden. Dessutom är äggformen gynnsam för lastupptagnings förmågan. Utförande med fot innebär dels att ledningsbädden ska packas innan rörläggning samt att understoppning inte ska utföras då det redan ingår i röret.

Rören finns i dimensionerna:

  • 300/450 med hållfasthetsklass 500, bottenradie 75 mm, area motsvarande DN 400
  • 500/750 med hållfasthetsklass 350, bottenradie 125 mm, area motsvarande DN 600
  • Rören är försedda med PG-fog och avsedda för täta självfallsledningar till spill- och dagvatten.
  • Rören tillverkas i längden 2,0 m och kortrör och spetsvändare i längd 0,75 m.
  • Tillhörande brunnar med valfritt stalp och vinkel kan erhållas på beställning.

Symboler: AutoCad