Alfa Rensbrunn

ALFA Rensbrunn DN 225 är en fogtät betongbottendel samt ALFA DN 225 rördelar och betäckning. Brunnen används till täta självfallsledningar för spill och dagvatten.  Den används normalt på servisledning vid tomtgräns för rensning med utrustning som kan manövreras från markytan.

ALFA Rensbrunn av betong har stigarrör DN 225 spetsvändare och kortrör med PG-fog för överbyggnad och röranslutning. Bottendel av betong finns för plast- eller betongrörsanslutning. Betäckning i gjutjärn, fast eller teleskopisk.