Alfa Sand- och Slamavskiljare

ALFA Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten och används före fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. ALFA Sand och slamavskiljare finns som standard upp till 10,2 m3 våtvolym. Avskiljarna kan utföras med by-pass funktion så att utgående maxflöde regleras till 3-50 l/s för att passa efterföljande oljeavskiljare t.ex. Vid större regn kommer del av dagvattnet gå orenat förbi oljeavskiljaren.

Avskiljaren är uppbyggd av betongdelar med MG-fog men med bottendel i ett stycke. Vi tillverkar även större rektangulära tankar, upp till 30 m3 våtvolym, vid behov av större volymer i en enskild tank.