Alfa Standardrör med fot DN 800

ALFA Standardrör med fot finns i DN 800, 1000, 1400 och 1600 samt Qmax 300/450 och Qmax 500/750. Den lilla Qmax motsvarar vid fyllt rör ett cirkulärt DN 400 och stora Qmax ett DN 600 areamässigt.

Qmax har ett ovalt äggformat tvärsnitt med en liten radie i botten. Den lilla radien gör att dessa 2 dimensioner täcker in, ur självrensningssynpunkt, dimensionerna DN 150 -400 respektive DN 500 – 600. Vi kommer succesivt komplettera sortimentet med fot och mindre radie i botten på större dimensioner. Även rör med fot och cirkulärt tvärsnitt kommer på fler dimensioner, härnäst blir det DN 1200. Betongrör med fot, plan tjockare undersida, är inte nytt utan gamla vägrör på 1950-60 talet tillverkades med fot, då utan gummitätning och max 1 m bygglängd.

Nu återlanserar vi dessa men som avloppsrör som uppfyller Svensk Standard SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Röret underlättar installation på så sätt att understoppning ej utförs i fält. Man ska dock tänka på att alltid lägga rören på en jämn och packad ledningsbädd. Därefter kringfyllning enligt projektbeskrivningen, packad eller ej packad.

Raka rör och rördelar kommer finnas kvar i begränsad mängd i cirkulärt utförande så ev byte, reparation, brunnar etc och kan fortsatt ske med skarvkopplingar, typ Flexseal. Fotrör DN 800 och 1000 har samma PG-fog som nuvarande sortiment.

Beskrivning

Tabeller