Alfa Tillsynsbrunn

ALFA Tillsynsbrunn DN 400, DN 600 är en fogtät betongbrunn med med rak överdel och körbar tät betäckning.

TB-brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den är avsedd för inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.Den större modellen används när större utrymme erfordras för spolnings- och slamsugningsredskap.

Brunnen kan användas på ledningssträckor mellan knutpunkter och ersätter då Nedstigningsbrunnar. ALFA Tillsynsbrunn av betong har PG-fog för överbyggnad och röranslutning.

Beskrivning