Alfa Tungmetallavskiljare

Avskiljaren används främst för att rena dagvatten som är förorenat av tungmetaller. Avskiljaren uppfyller de uppställda målen i MKN, miljökvallitetsnormen. ALFA TA, tungmetallavskiljare, är en filterinsatsförsedd betongbrunn med integrerat slamfång och T-rör.