ALFA Vattenåtervinningsanläggning

ALFA Vattenåtervinningsanläggning är en pumpbrunn med sand- och slamavskiljare av betong. Anläggningen är avsedd för oljeförorenat spillvatten och installeras för att reducera färskvattenåtergången vid tvättanläggningar för personbil, buss och lastbil. Anläggningen är dimensionerad för 1,2-14,2 m3 sugbar volym.

Avskiljarna är uppbyggda av betongdelar med MG-fog. Avskiljare av rörmodell är tillverkad av ALFA standardrör i hållfasthetsklass 110.
Serviceöppningar är placerade så att rensning och inspektion kan göras utan att gå ned i avskiljaren. Hela bottenytan är åtkomlig med sugstav.