Betäckningar

Betäckningar i gjutjärn används till alla typer av brunnar och medger enkelt tillträde vid drift och underhåll av VA-ledningen.

Beskrivning

Då ytvatten skall avledas används betäckning med galler. Variabla betäckningar är steglöst justerbara i höjdled. Min 100 mm asfalt/grus under ramen rekommenderas. Betäckning B A1VE4 har excentrisk underram som medger anpassning i plan. Betäckningar är i standardutförande tillverkade av kvalitet gråjärn och provade för 40 tons belastning enligt SS-EN 124.  Betäckningar av segjärn har oftas fler funktioner än motsvarande i gråjärn, ex friktionslås.

Skrapring av plast används till variabel betäckning för att hindra kringfyllningen att tränga ned i spalten mellan betäckning och brunnsdel.