Betongbrunnar CBF och Lock

Cementsbruksfogade brunnar och lock. Cementbruksfogade brunnar och lock är ett äldre sortiment som används för enklare va-ändamål där inte täthet i fogar erfordras. Lyft av bottendelar och mellandelar sker lämpligen med ringlyft.