Dränrör

Meag Infradrän är en utveckling av konventionella dräneringsrör med toppslitsar för inströmmande och utströmmande vatten. Infradrän har en pålimmad geotextil på övre halvan av röret som täcker slitsöppningarna.

På så sätt förhindras igensättning av håligheterna och funktionen med vattentransport förlängs med många år. Infradrän används både som dräneringsrör för uppsamling av vatten och dagvattenrör med infiltrationsfunktion vid stor regnbelastning. En klok investering – föreskriven i bl.a. Förbifart Stockholm

Dränrör i betong är ett äldre sortiment med relativt tunt rörgods och enkel foglösning som centrerar rören. Installeras mot varandra utan mellanlägg eller täthetsmaterial vilket ger en dränerande fog. Utföres med eller utan muff.