Fallskydd

Fallskydd används för att undvika olyckor med fall ned i brunnar. Vissa lock och gallerbetäckningar på marknaden kan relativt lätt öppnas men med fallskydd installerad undviks olyckor med barn. De installeras direkt från markytan med konventionella verktyg.