Meag Kabelbrunnar

Meag Kabelbrunnar används som kopplingspunkt vid bl.a. optofiberdragning i körbara ytor.

Öppen botten och flytande körbar betäckning med låsbara trekantluckor. Två storlekar, 1400 x 700 och 2100 x 700 mm. Företagsspecifika brunnar tas fram på anmodan.