Meag Kontaktledningsfundament

Meag Kontaktledningsfundament, med eller utan fot, används i Trafikverkets järnvägsanläggningar och är utförda enligt Trafikverkets typritningar. För andra järnvägsprodukter i betong, kontakta närmaste säljare hos oss.