Passdelar – Kombiringar

Passdelar i betong och s.k. kombiringar i återvunnen plast används för höjdanpassning mellan brunn och betäckning  för nivåreglering till färdig mark.

För betongkona DN 1000/646 rekommenderar vi att man alltid använder passdel B6 6403 G i återvunnen gummi, höjd 30 mm, främst mot skador från punktlaster i byggskedet.

Kombiringar typ S är skeva för lutande vägbana.