Recon Stödmurssystem

Stödmurssystemet ReCon Wall i granitliknande utseende är en anläggningsmur med stor flexibiltet att bygga höga, svängda och lutande murar för att ta upp nivåskillnade.

Blocken, som ser ut att vara av äkta granit, kan anpassas efter de flesta behov – även kurvor och raka vinklar.

  • Tillgänglig: en ReCon stödmur består främst av lagerhållna standardblock och kan snabbt levereras efter beställning.
  • Snabb installation: ReCon stödmur är snabb att montera och kan placeras direkt på komprimerad massa.
  • Hög gravitationsmur: den massiva storleken och vikten på blocken gör det möjligt att bygga högre stödmur utan jordarmering.
  • Beprövat system: blocken tillverkas för att klara högsta exponeringsklassen och uppfyller de strängaste beställarkraven vilket garanterar entreprenörer och slutkunder en funktionell stödmur med lång livslängd.

Snabb installation direkt på packad bädd och utan gjutning eller fogning. Självlåsande system mot jordtryck. Ett normalblock täcker 0,5 kvm och väger ca 650 kg. Har du frågor, ta kontakt med Filip Lundgren, teknisk säljare i Vänersborg, 010-455 24 27 eller filip.lundgren@meag.se