Verktyg

Använd alltid verktyg och maskiner vid hantering av betongprodukter.

Rör och brunnar är tunga men det är normalt en fördel vid arbete i en ledningsgrav där ett robust rörmaterial är att föredra. Verktyg finns för såväl försäljning som uthyrning. Kontakta våra säljare som kan rekommendera lämpliga verktyg i er entreprenad.

Notera gärna det nya maskinbundna verktyget ALFA Gripen som greppar rören och styrs via maskinens rototiltfunktion. Säker och snabb montering!