Projekt

Projektdata

Genomtryckningsrör

Specialrör som trycks genom marken

Vi har levererat 88st DN1800 genomtryckningsrör till Lindholmen i Göteborg.

Genomtryckningsrör är specialrör som installeras genom att trycka fram rören genom marken. De 88st rören kommer att resultera i 110m ledning som ska mynna ut i hamnen i Göteborg.

Byggstart

Mars 2021

Beställare

Kretslopp & vatten, Göteborg

Entreprenör

Styrud

Projektdata

Teknikrum Solna

Teknikrum under mark för vattenkonst vid gamla Råsundastadion

Vi har levererat en elementbrunn med nedstigningsschakt. Den kommer att användas som ett teknikrum under mark för intilliggande fontäner. Brunnen levererades som en enhet vilket underlättar montaget då bara ett lyft behövs för att få den på plats.

Projektdata

Februari 2021

Beställare

Solna stad

Entreprenör

Peab

Projektdata

Förtätning Stockholm

Stockholm Vatten och Avfall förbereder Bandhagens Bollplan för nya bostäder.

Vi har levererat betongrör DN 1200 och DN100 som fungerar som utjämningsmagasin och de mindre dimensionerna i ledningssystemet samt betongbrunnar ALFA Perfect DN 1500, NB1000 och dagvattenbrunnar 500

Projektdata

September 2020 – December 2020

Kontrakt värt

1,9 miljoner kronor

Beställare

Stockholm Vatten och Avfall

Entr.form

Utförandeentreprenad

Entreprenör

NYAB Mälardalen AB

Projektdata

Förbifart Stockholm

Bergtunnlar förbifart Stockholm.

Här levererar vi Qmax rännor, Berntbrunnar och Kabelbrunnar för kanalisation till etapp FSE209 och FSE403.  I etapp FSE209 ingår ca 8 km huvudtunnlar, 4 km ramptunnlar och 1,5 km utrymningsvägar.

Byggstart

Januari 2017 – December 2022

Kontrakt värt

1,8 miljarder kronor

Beställare

Trafikverket

Entr.form

Subterra

Entreprenör

NYAB Mälardalen AB

Projektdata

Ombyggnad av Västerås Hamn

Ombyggnad och upprustning av Västerås Hamn.

Här levererar vi ytavvattningsrännor och system förhantering av dagvatten.

Byggstart

September 2017

Byggkostnad

Ej officiell

Entr.form

Generalentreprenad

Beställare

Västerås Hamn AB

VA-projektör

Kadesjös Ingenjörsbyrå

Mark & VA Entreprenad

TEPES Entreprenad AB

Projektdata

Frihamnen

Exploateringsområden i frihamnen.

Här levererar vi Q-Max Avvattningsrännor och Avskiljaranläggningar.

Byggstart

December 2013

Byggkostnad

50-70 mkr

Byggmånader

12 mån

Entr.form

Generalentreprenad

Beställare

Stockholms Hamn AB

General Entr

SH Bygg Sten och Anläggning AB