Så bidrar betong i va-lösningarna till smartare infrastruktur

Så bidrar betong i va-lösningarna till smartare infrastruktur

Stefan Karvonen/ Affärschef, Meag Va-system/ 12 november 2018. De nya kraven på hållbarhet i ledningsnäten innebär att va-näten ska hålla i 150 år minst.
Dessa krav uppfylls med god marginal av naturmaterialet betong. Med våra va-lösningar i betong säkerställer vi kvalitativ hållbarhet och infriar kraven på långsiktighet i va-näten. Det bidrar till att infrastrukturen blir både smartare och tryggare i det moderna byggandet.

 

Hållbara va-lösningar i betong i det moderna byggandet 
I dagens intensiva nybyggnation krävs byggmaterial med låg miljöbelastning, som är enkelt att hantera och som håller länge. Hållbara va-lösningar i betong klarar detta och är väl anpassade till att bygga modernt och smart när det gäller nya krav och behov.

Va-lösningar i betong

  • Klarar nya kraven på va-näten
  • Pålitliga och håller i 150 år
  • Bidrar till hållbart och miljövänligt byggande
  • Bidrar till smartare infrastruktur

Betong – en naturlig del i alla kommuners materialvalspolicy
Fördelarna med materialet betong i va-lösningarna är ekonomiska, sociala och miljömässiga. Kostnadseffektivitet och lång livslängd är viktiga parametrar vid val av material. Hanteringen av betong i va-näten är enkel och funktionell. Det är ett naturmaterial som passar väl in i det miljövänliga byggandet. Dessa fördelar utgör starka argument för de ansvariga i alla kommunerna att tydligare prioritera betong som va- material. Långsiktighet är en viktig utgångspunkt när det gäller va-lösningar för framtiden.

5 fördelar med betong      

  • Kostnadseffektivt
  • Hög beständighet
  • Lång livslängd
  • Enkelt att hantera i va-löningarna
  • Hållbart naturmaterial

Branschens enda specialist på va-lösningar i betong
Med decenniers erfarenhet av att skapa och leverera kvalitativa va-lösningar. Vi hjälper dig som yrkeskund att välja de bästa förutsättningarna för vår infrastruktur och miljö. Vi är yrkeskundernas partner i Mellansverige. 

Sammanfattning 
Smartare infrastruktur skapas utifrån ett tydligt fokus på att bygga både hållbart och miljövänligt. Fördelarna med materialet betong i va-lösningarna är ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det är viktigt att de ansvariga i kommunerna inser dessa fördelar och prioriterar betong i sin materialvalspolicy. Va-lösningar i betong säkerställer hållbarhet och infriar de nya kraven på livslängd i va-näten.

 

Det bidrar till att infrastrukturen blir både smartare och tryggare i det moderna byggandet.